iedereen samen, samen één

aanvragen voedselpakket

Wat is er nodig om een pakket aan te vragen 

Om in aanmerking te kunnen komen voor een voedselpakket, dienen we inzage te krijgen in de financiële situatie van het gezin. Indien ze onder bewind staan of in de schuldsanering (Kredietbank) zitten, willen we daar graag een bewijs van zien. 

Anders ontvangen wij graag de bankafschriften (ook spaarrekening indien aanwezig) van de laatste drie maanden en een kopie legitimatiebewijs van alle gezinsleden. Na de berekening kunnen we bepalen of ze in aanmerking komen voor een voedselpakket. 

Hoe bepalen we of men in aanmerking komt voor een pakket

Met de aangeleverde documenten maken we een berekening. Na aftrek van vaste lasten en aflossingen mag je bij ons als alleenstaande maximaal € 250,- overhouden. Per persoon/kind komt er € 75,00 bij. Hieronder een aantal voorbeelden. 

Alleenstaande € 250,-

Echtpaar € 325,- (€ 250,- + € 75,-)

Gezin van 4 € 475,- (€ 250,- + € 75,- + € 75,- + € 75,-)

De documenten kunnen gemaild worden naar info@issalaam.nl

Overig 

Ter info: wij delen 1 x in de 2 weken een pakket uit en bezorgen geen pakketten.