iedereen samen, samen één

Stichting Salaam tijdens Ramadan 2024

In de negende maand van de islamitische kalender vieren moslims wereldwijd de heilige Ramadan. Dit jaar begint de Ramadan naar verwachting rond 11 maart en eindigt op of rond 9 april. Ook in 2024 levert Stichting Salaam een belangrijke bijdrage tijdens de Ramadan.

 

Over de Ramadan

Het vasten tijdens de Ramadan is een van de vijf zuilen van de Islam en wordt beschouwd als een tijd van bezinning en liefdadigheid. Het is een periode van 29 of 30 dagen waarbij het vasten begint bij het aanbreken van de dageraad en duurt tot zonsondergang. Onthouding, zoals het niet eten, drinken en geen gemeenschap hebben, evenals het verrichten van goede daden, staan centraal tijdens deze maand. Vasten is verplicht voor iedereen die volwassen is, maar er zijn uitzonderingen zoals vrouwen die menstrueren, zwanger zijn of borstvoeding geven, ouderen, (chronisch) zieken en reizigers. De heilige maand Ramadan is naast een periode van vasten ook een tijd waarin veel mensen vrijwilligerswerk willen doen. Er wordt tijdens deze heilige maand ook veel gedoneerd aan goede doelen en minderbedeelden.

Waarom de Ramadan ook in 2024 belangrijk is voor Stichting Salaam

De Ramadan is een heilige periode van zelfreflectie, liefdadigheid en solidariteit met de minderbedeelden in de samenleving. Met de Islam als leidraad strekken wij niet alleen tijdens de Ramadan, maar iedere dag weer, onze hand uit naar iedereen die het moeilijk heeft, ongeacht achtergrond, religie of omstandigheden. Dat doen wij onder andere door het verstrekken van halal voedselpakketten. De Ramadan is ook een periode waarin wij proberen iets extra’s te geven aan iedereen die het moeilijk heeft. Hierbij zijn wij afhankelijk van donaties en vrijwilligers, iets waar tijdens de Ramadan veel aandacht aan wordt besteed. Zoals ieder jaar spelen wij ook in 2024 een belangrijke rol bij het ondersteunen van minderbedeelde gezinnen tijdens de Ramadan.

De start van de Ramadan 2024

Naar alle verwachting start de Ramadan dit jaar op 11 of 12 maart. Wij willen dat al onze gezinnen deze maand goed kunnen starten. Wij beginnen de heilige maand daarom met het verstrekken van uitgebreide starterspakketten aan onze gezinnen. Deze pakketten zijn gevuld met voedsel dat traditioneel wordt gegeten tijdens de Ramadan, zoals dadels, soep, honing, linzen en vermicelli. Deze producten zijn natuurlijk ook van harte welkom én bruikbaar voor gezinnen die niet vasten.

Iftar

Iftar is het breken van het vasten tijdens de heilige maand Ramadan, een gezamenlijk moment van samenzijn en delen. Dit jaar organiseert Stichting Salaam, in samenwerking met De Verbindingskamer en Buurtvaders BoTu, twee iftars in Rotterdam voor geïnteresseerden en voor onze gezinnen. Deze bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt dankzij het lokale budget van WMO Radar. Daarnaast worden wij ook tijdens de Ramadan in 2024 geregeld uitgenodigd om iftars bij te wonen, waar we de gelegenheid krijgen om te spreken over onze stichting en fondsen te werven. Zo zijn we al een aantal jaar vaste gasten van de Unilever iftar.

Laylatul Qadr

Laylatul Qadr is een van de belangrijkste nachten tijdens de Ramadan. Laylatul Qadr is een nacht van zegeningen, vergeving en barmhartigheid van Allah. De exacte datum van Laylatul Qadr is niet bekend, maar deze valt waarschijnlijk in de laatste tien dagen van de Ramadan, vaak op een oneven datum. Laylatul Qadr wordt beschouwd als een tijd waarin Allah genade en vergeving schenkt aan degenen die oprecht berouw tonen en om vergeving vragen. Veel moslims spenderen Laylatul Qadr door de hele nacht te bidden, de Koran te lezen en smeekbeden te doen. Ook is het van harte aanbevolen om in deze laatste tien dagen te doneren.

Eid ul-Fitr – het einde van de Ramadan

Het einde van de Ramadan wordt gevierd met het feestelijke Eid ul Fitr, oftewel het Suikerfeest. Het exacte tijdstip van Eid ul-Fitr wordt bepaald aan de hand van de islamitische maankalender en kan variëren afhankelijk van de maanwaarnemingen in verschillende regio’s, maar duurt nooit langer dan 30 dagen. Stichting Salaam sluit ook in 2024 de Ramadan af met een feestelijk voedselpakket voor onze gezinnen. Als er liefdevolle donaties zijn, dan kunnen we extraatjes geven in onze Eidpakketten, zoals een kledingbon, cadeaus voor de kinderen en iets lekkers zoals een taartje.

helpen tijdens de ramadan 2024

De verspreiding van de Ramadan voedselpakketten en het organiseren van iftars zijn afhankelijk van de vrijgevigheid van onze donateurs en onze vrijwilligers. Overweeg jij om anderen te steunen tijdens de heilige maand Ramadan in 2024? Jouw steun kan het verschil maken voor gezinnen in nood tijdens deze bijzondere tijd. Je kan ons helpen de Ramadan een gezegende maand te maken voor iedereen. Met de steun van vrijgevige donateurs en toegewijde vrijwilligers kan Stichting Salaam blijven bijdragen aan de gemeenschap in Rotterdam tijdens deze heilige maand.

 

Ramadan Mubarak aan iedereen die ons een warm hart toedraagt. Moge deze maand gevuld zijn met zegeningen en vreugde voor jullie allen.

Wil je helpen?

Wil je ons helpen onze starter- en Eidpakketten te vullen? Je kunt op verschillende manieren bijdragen. Wij zijn heel erg geholpen met donaties. Dit mag ook in de vorm van houdbare producten. 

Vragen of meer informatie? Neem contact op!